Skip to main content
OneTouch

Jakie są powikłania cukrzycy?

Jakie są powikłania cukrzycy?

Poniżej zostaną przedstawione najczęściej występujące powikłania związane z cukrzycą. Utrzymanie stężenia glukozy we krwi na poziomie możliwie jak najbardziej zbliżonym do wartości prawidłowych, wraz z systematycznym poddawaniem się kontrolnym badaniom lekarskim i badaniom krwi, może opóźnić wystąpienie powikłań cukrzycy lub im zapobiec.

Choroba oczu1

U wielu osób z cukrzycą rozwija się choroba oczu zwana retinopatią, spowodowana uszkodzeniem naczyń krwionośnych doprowadzających krew do siatkówki. Może to z kolei powodować uszkodzenie lub utratę wzroku. Retinopatia może być już zaawansowana, zanim nastąpi uszkodzenie wzroku, dlatego ważne jest, aby chorzy na cukrzycę poddawali się regularnym przesiewowym badaniom okulistycznym. Wczesne wykrycie tego schorzenia i leczenie go może zapobiec utracie wzroku.

Choroby jamy ustnej1

U osób prowadzących niewłaściwa kontrolę poziomu glukozy istnieje zwiększone ryzyko zapalenia tkanki otaczającej zęby (paradontoza). Paradontoza jest główną przyczyną wypadania zębów i wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby układu krążenia. Leczenie paradontozy jest bardzo ważne u chorych na cukrzycę, gdyż prawidłowa higiena jamy ustnej może zapobiec wypadaniu zębów i poprawić kontrolę glikemii.

Choroba układu krążenia1

Choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną śmierci i niepełnosprawności u osób z cukrzycą. Do zaburzeń układu krążenia, które towarzyszą cukrzycy, należą: dławica piersiowa (ból lub dyskomfort w klatce piersiowej); zawał mięśnia sercowego (zawał serca); udar mózgu; choroba tętnic obwodowych (powodująca zmniejszony dopływ krwi do kończyn) oraz zastoinowa niewydolność serca (osłabienie serca, które prowadzi do nagromadzenia płynu w płucach i otaczających tkankach). Podwyższone ciśnienie tętnicze, wzrost stężenia cholesterolu i wysoki poziom glukozy we krwi (wszystkie występujące powszechnie w przebiegu cukrzycy) to niektóre z czynników zwiększających ryzyko choroby układu krążenia.

Choroba nerek1

Pacjenci z cukrzycą narażeni są na częstsze występowanie choroby nerek (nefropatii). Cukrzyca jest jedną z najczęstszych przyczyn przewlekłej choroby nerek. Schorzenie to spowodowane jest uszkodzeniem małych naczyń krwionośnych, co może zaburzać czynność nerek lub powodować ich całkowitą niewydolność. Utrzymanie stężenia glukozy we krwi i ciśnienia tętniczego na poziomie zbliżonym do wartości prawidłowych znacząco zmniejsza ryzyko rozwoju nefropatii.

Powikłania w ciąży1

Kobiety chorujące na cukrzycę obciążone są ryzykiem wielu powikłań w czasie ciąży, gdyż wysoki poziom glikemii może mieć szkodliwy wpływ na rozwój płodu. Dlatego wymagają one monitorowania przed planowaną ciążą i w ciąży w celu zmniejszenia powikłań. Wysokie stężenie glukozy we krwi w ciąży może prowadzić do zaburzeń rozwoju płodu powodujących przyrost masy ciała płodu. To z kolei może powodować problemy podczas porodu, w tym urazy u dziecka i matki oraz niskie stężenie glukozy we krwi (hipoglikemię) u dziecka po urodzeniu. Dzieci narażone na wysoki poziom glikemii w łonie matki są obciążone większym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2 w późniejszym okresie życia.

Choroba nerwów obwodowych1

Choroba nerwów obwodowych (neuropatia) wynika z długotrwałego utrzymywania się wysokiego stężenia glukozy we krwi, które może powodować uszkodzenie nerwów w organizmie. Najczęściej występującym rodzajem choroby nerwów obwodowych jest neuropatia obwodowa, która dotyczy głównie nerwów czuciowych w stopach. Może to powodować ból, mrowienie i utratę czucia. Ma to istotne znaczenie, gdyż może sprawić, że wszelkie urazy pozostają niezauważone, prowadząc do powstania owrzodzeń, ciężkich zakażeń, a w niektórych przypadkach do amputacji. Choroba nerwów obwodowych może również prowadzić do zaburzeń wzwodu (problemów seksualnych u mężczyzn), jak również problemów z trawieniem, oddawaniem moczu i wieloma innymi funkcjami organizmu.

Stopa cukrzycowa1

Oprócz choroby nerwów obwodowych, u chorych na cukrzycę mogą wystąpić problemy związane ze słabym krążeniem krwi w stopach w wyniku uszkodzenia naczyń krwionośnych. Problemy te zwiększają ryzyko rozwoju owrzodzeń, zakażeń i amputacji. Chorzy na cukrzycę są zagrożeni ryzykiem amputacji, które jest 25-krotnie większe niż u osób zdrowych.
Dzięki konsekwentnej terapii cukrzycowej można uniknąć znacznej liczby amputacji. Ważne jest, aby osoby z cukrzycą systematycznie badały swoje stopy w celu wczesnego wykrycia ewentualnych zmian chorobowych.

Jak można zapobiec powikłaniom cukrzycy?

Głównym powikłaniom cukrzycy można zapobiec poprzez:

  • prawidłowe wyrównanie stężenia glukozy we krwi;
  • prawidłowe wyrównanie ciśnienia tętniczego i stężenia cholesterolu;
  • wykonywanie systematycznych badań laboratoryjnych i okulistycznych oraz badań stóp;
  • uzyskanie wszelkich możliwych informacji na temat najlepszego sposobu leczenia cukrzycy, w tym:
    • zdrowego odżywiania i utrzymania aktywności fizycznej,
    • przyjmowania leków według zaleceń lekarza,
    • systematycznych pomiarów poziomu cukru we krwi.

1.IDF Diabetes Atlas (7th Ed.) (2015). Brussels, Belgium: International Diabetes Federation.

CO/LFS/0416/0039