Skip to main content
OneTouch

Kto jest obciążony ryzykiem rozwoju cukrzycy?

Kto jest obciążony ryzykiem rozwoju cukrzycy?

Cukrzyca typu 1

Stopniowo zwiększa się liczba osób, u których rozwija się cukrzyca typu 1. Przyczyny tego zjawiska nadal pozostają niejasne, lecz może to być spowodowane negatywnymi zmianami w środowisku i/lub zakażeniami wirusowymi. Choroba ta może występować u osób w różnym wieku, lecz zazwyczaj pojawia się u dzieci lub u młodych osób dorosłych.

Cukrzyca typu 2

Chociaż dokładne przyczyny rozwoju cukrzycy typu 2 są nadal nieznane, istnieje kilka ważnych czynników ryzyka:

  • otyłość,
  • brak aktywności fizycznej,
  • podeszły wiek,
  • złe odżywianie,
  • pochodzenie etniczne,
  • cukrzyca w wywiadzie rodzinnym (geny),
  • cukrzyca ciężarnych (cukrzyca, która rozwija się w trakcie ciąży) w wywiadzie.

Liczba osób z cukrzycą typu 2 rośnie lawinowo na całym świecie. Ten wzrost jest związany ze starzeniem się populacji, rozwojem ekonomicznym, nasilającą się urbanizacją, niezdrową dietą i obniżoną aktywnością fizyczną.1

1. IDF Diabetes Atlas (7th Ed.) (2015). Brussels, Belgium: International Diabetes Federation.

CO/LFS/0416/0039