Skip to main content

Wypisz się

Wpisz swój adres email, który chcesz usunąć z naszej bazy.

Zgodnie z Pana/Pani prośbą ten adres e-mail został wypisany z marketingowej listy mailingowej Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. (dalej jako J&J) i nie będzie Pan/Pani już otrzymywał/a od nas na niego informacji marketingowych. Jednocześnie informujemy, iż jeżeli wyżej wskazany adres e-mail został przez Pana/Panią podany do kontaktu w związku z produktami lub usługami J&J, których jest Pan/Pani użytkownikiem (takich jak np. serwisy internetowe, aplikacje elektroniczne itp.) będziemy mogli nadal go wykorzystywać w celu komunikowania się z Panem/Panią w sprawach technicznych i administracyjnych dotyczących tych produktów lub usług.